วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน เป็นประธานรับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จาก กฟผ. เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด–19 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11, นายปรีชา ลือขุนทด วิศวกรระดับ 9 ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 2 (หถอ2-ส.), นายพัชรณัฐ ดีล้อม หัวหน้าสำนักงานนครราชสีมา, นายสุชาติ ดำรงธรรม หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา 1-2, นายอารักษ์ ดำรงสัตย์ พยาบาลปริญญาระดับ 7 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน อปอ. เป็นผู้แทนมอบในนาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 5 ตู้ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ ที่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จากนั้น เวลา 11:30 น. แพทย์หญิงเคียงชล ประกอบกิจ เป็นประธานรับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก จำนวน 1 ตู้ ณ โรงพยาบาลสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วยและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย โดย กฟผ. พร้อมเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนในสังคมที่ร่วมสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน