วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวกและตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ

โรงพยาบาลชนบท และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวก และตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบเพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 นายแพทย์เชิดชัย กิตติโพวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบท และนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 จากนายสหชาติ พิลาออน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-1 (ช.อปอ-1.), นายอธิศักดิ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ วิศวกรระดับ 11 และผู้ปฏิบัติงาน อปอ. เป็นผู้แทนมอบ ในนามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันลบ จำนวน 1 ชุด พร้อมด้วยแท่นกดเจลอนามัยแบบเหยียบ จำนวน 3 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง ได้กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่เห็นความสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจรักษาและเก็บสารคัดหลั่งของผู้ป่วย พร้อมกันนี้จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการแพทย์ต่อไป