วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ยาแคปซูลมะระขี้นก ต้านเบาหวาน และลดน้ำตาลในเลือดสูง

29 ม.ค. 2021
248

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ยาแคปซูลมะระขี้นก ต้านเบาหวาน และลดน้ำตาลในเลือดสูง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากที่มีการนำผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลมะระขี้นก มาจำหน่ายโดยระบุสรรพคุณว่าสามารถต้านเบาหวาน และลดน้ำตาลในเลือดสูงได้นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่พบปรากฎข้อมูลงานวิจัยว่า สมุนไพรมะระขึ้นก สามารถช่วยรักษาหรือป้องกันโรคเบาหวาน รวมถึงลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้ แต่อย่างใด ซึ่งมะระขึ้นกเป็นพืชสมุนไพรที่มีรสขม นิยมใช้ส่วนของผลในการปรุงเป็นอาหารและเข้าตำรับยา โดยจะมีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ แก้ร้อนใน และจากการสืบค้นระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพบผลิตภัณฑ์ยาที่มีมะระขึ้นกเป็นส่วนส่วนประกอบ ได้รับอนุญาตในสรรพคุณ “แก้ไข้ แก้ร้อนใน” เท่านั้น.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : พบผลิตภัณฑ์ยาที่มีมะระขึ้นกเป็นส่วนส่วนประกอบ ได้รับอนุญาตในสรรพคุณแก้ไข้ แก้ร้อนในเท่านั้น ยังไม่พบข้อมูลงานวิจัยที่ระบุว่า สมุนไพรมะระขึ้นก สามารถช่วยรักษาหรือป้องกันโรคเบาหวาน รวมถึงลดน้ำตาลในกระแสเลือดได้.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.).