วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

#ลดค่าเทอม 20% มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

29 ม.ค. 2021
1255

#ลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศลดค่าเทอม 20% ใน 3 รายการ ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่งหารือการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครองและนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยพิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัย เพื่อลดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 3 รายการ ในสัดส่วน 20% สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2563 และพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการหากองทุนเงินให้กู้ไม่ต่ำกว่า 85 ล้านบาท และทุนการศึกษาแบบให้เปล่าประจำปี มูลค่า 1,382,000 บาทแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า “จากวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ที่กลับมาอีกครั้ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตระหนักดีถึงผลกระทบต่อภาระทางการเงินของผู้ปกครองและนักศึกษา จึงได้หารือและพิจารณาระเบียบการเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อการพัฒนาสาขาวิชา ปรับลดลงร้อยละ 20 สำหรับภาคเรียนที่ 2/2563 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะและทุกชั้นปี นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้สำนักกิจการนักศึกษาจัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมในปีนี้มากกว่าที่ผ่านมา หลังจากพบว่าจำนวนนักศึกษาขอกู้มียอดเพิ่มสูงขึ้นถึง 30% ทั้งนี้ เราได้ประสานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สามารถจัดสรรกองทุนเงินให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่า 85 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่าประจำปี มูลค่า 1,382,000 บาทแล้ว”

กองคลัง มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดระบบคอมพิวเตอร์ Smart University ในการดำเนินงานชำระค่าธรรมเนียมการศึกษามาอำนวยความสะดวก เพื่อลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งลดความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 สำหรับการชำระค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/2563 ที่ปรับลดลง โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อกองคลัง เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ไปแล้ว

– ให้เข้าสู่เว็บไซต์ http://refund.bsru.ac.th เพื่อลงทะเบียนขอเงินคืน โดยระบุข้อมูล นักศึกษาและเลขที่บัญชี “ธนาคารไทยพาณิชย์” เท่านั้น ในระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564

2. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563

– ให้พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบำรุงการศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ก่อนชำระเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนภายนอก สามารถสอบถามรายละเอียดและรับข่าวสารที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เฟซบุ้คเพจ BSRU News เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.bsru.ac.th