วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ติดตามเยี่ยมครัวเรือนยากจนคู่เสี่ยว

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ติดตามเยี่ยมครัวเรือนยากจนคู่เสี่ยว
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ นำทีม
-ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และ
-นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ เยี่ยมเยือนครัวเรือนยากจนคู่เสี่ยว ครัวเรือนนายสำอาง อำท้าว บ้านท่าลี่ หมู่ 7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ลงมือปฏิบัติพาทำแปลงผักสวนครัว ปลูกพริก ข่า ตระไคร้ มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะละกอ ใบแมงลัก กระเพรา กวางตุ้ง ฮ่องเต้
รดน้ำ พรวนดิน ต้นส้มโอและชะอม ที่ท่านรองศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เคยปลูกไว้ให้เป็นขวัญกำลังใจ เมื่อคราวติดตามงานในพื้นที่อำเภอหนองเรือ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564