วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

อำเภอหนองเรือ บูรณาการการจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านกง ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ บูรณาการการจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา&โครงการรวมพลัง อช.สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืน : มหกรรมแสดงผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน (เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี อาสาพัฒนาชุมชน)&โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ : ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ฝ่ายสงฆ์ โดยการนำของ พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง, นายก อบต.บ้านกง พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบ้านกง, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.), นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เข้าร่วม จำนวน 65 คน โดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

  • พัฒนาการอำเภอหนองเรือ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  • มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้นำ อช.ที่มีผลงานดีเด่น
  • พัฒนาการอำเภอพบปะผู้เข้าร่วมงาน มอบนโยบาย/แนวทางการดำเนินงาน
  • เจ้าคณะอำเภอหนองเรือ กล่าวสัมโมทนียกถา
  • ถวายสังฆทาน
  • กิจกรรมพัฒนาวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดรอบวัด
  • ปลูกผักสวนครัว/ กิจกรรมห่มดิน