วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย ผู้แทนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงานของรองเลขาธิการส.ป.ก. อาทิ นายกุลพล รัตนโสภณ ผู้ติดตาม นายประมาณ ดีกล้า นิติกรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 1/2564
การประชุมครั้งนี้ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารจากหน่วยงาน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรุงเทพฯ