วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมออกแบบผลิตภัณฑ์กองทุนตั้งตัว

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ( กองทุนตั้งตัว ) ครั้งที่1/2564 โดยมี นางสาวอรพรรณ สุวรรณวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารและบริการสังคม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ, สมาชิกโครงการกองทุนตั้งตัว และ พนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการกองทุนตั้งตัว จากการสำรวจความต้องการฝึกอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ที่ผ่านมาเทศบาลนครขอนแก่น ได้วางแนวทางการส่งเสริมรายได้ในชุมชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม พร้อมต่อยอดในการสร้างอาชีพและรายได้ ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการแจ้งแนวนโยบายการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (กองทุนตั้งตัว ) ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งนำเสนอรายละเอียดการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ เพื่อพิจารณา จำนวน 12 กลุ่ม ได้แก่ สบู่ฟักข้าว ตรา P&M, ผลิตภัณฑ์กระเป๋าไวนิล ตรา THE RESTART, ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกวุ้นเส้นสมุนไพร ตรา เรืองจรัส, ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ ตรา คริสตั้นบอย Cystun Boy, ผลิตภัณฑ์แหนม ตรา แสงเพชร, ผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก ตรา แม่วัลลีย์, ผลิตภัณฑ์ธุง ตรา ศรีบรรพต, ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผัก ตรา : ภูเย็น, ผลิตภัณฑ์ ขนมทองม้วน ตรา ดาราพร, ผลิตภัณฑ์กะหรี่ปั๊บ ตรา “แม่สมศรี”, ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ตรา “เคฮ๊ะ” และ ผลิตภัณฑ์แคนของที่ระลึก ตรา “เต้า ตุ้ม โฮม” ในที่ประชุมได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อปรับปรุงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนสวยงาม ก่อนนำไปใช้ในการผลิตจริง และจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม