วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด – 19

        วันนี้ (20 มิถุนายน 2563) เวลา 10.00 น.  ที่ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ ร่วมมอบถุงยังชีพของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ตามโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน”

โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนเข้าร่วม

         สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยตั้งเป้าหมายมอบแจกจ่ายถุงยังชีพไม่น้อยกว่า 5,000 ถุง ทั้งนี้ได้ดาเนินการมอบถุงยังชีพให้แก่ พี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 500 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19

///////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047