วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

4 กองทุนยอม ‘ยกเลิก-ลด’ จองซื้อ ‘OR’ 51 ล.หุ้น หลัง ‘สุพัฒนพงษ์’ท้วง-เล็งจัดสรรให้รายย่อย

4 นักลงทุนสถาบัน คืนหุ้น ‘OR’ 51.2 ล้านหุ้น หลัง ‘สุพัฒน์พงษ์’ ทักท้วง เผย ‘The Ton Pho Fund -เดนาลี เพรสทีจ’ยอมลดบางส่วน ขณะ ‘BIC BANK LAO-Capital Asia’ ยกเลิกจองทั้งหมด เล็งนำหุ้นที่ลดได้ไปจัดสรรให้กับ ‘รายย่อย’ แทน

รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ครั้งล่าสุด บอร์ดมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของบริษัทฯ ให้กับนักลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อหุ้นในประเทศไทย ตามเงื่อนไขเพิ่มเติม หลังนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯ และรมว.พลังงาน มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น OR ให้กับกองทุน 4 แห่ง 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้บริหาร OR ได้ให้ผู้จัดทำหน่ายหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นผู้ติดต่อกองทุนทั้ง 4 แห่ง ในการจองซื้อหุ้น OR เข้าเจรจากับกองทุนดังกล่าว โดยได้แจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมในการจัดสรรหุ้น OR พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ผลปรากฏว่ากองทุน 2 แห่ง ได้แก่ BIC BANK LAO และ Capital Asia Investment ยินยอมยกเลิกการจองหุ้นทั้งหมด ส่วน The Ton Pho Fund และเดนาลี เพรสทีจ ตกลงปรับลดจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรลงบางส่วน คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อทั้งสิ้น 51,244,500 หุ้น ประกอบด้วย

1.BIC BANK LAO COMPANY LIMITED ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ถือใบอนุญาตที่ออกโดยธนาคารแห่ง สปป.ลาว (Bank of the Lao P.D.R) และกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเลิกการจองซื้อหุ้นทั้งหมด จากเดิมที่ได้รับจัดสรร 31,100,000 หุ้น

2.Capital Asia Investment Pte LTD ซึ่งเป็นบริษัทในสิงคโปร์ที่ถือใบอนุญาตบริษัทจัดการกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานด้านการเงินของสิงคโปร์ ยกเลิกการจองซื้อหุ้นทั้งหมด จากเดิมที่ได้รับจัดสรร 15,600,000 หุ้น

3.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด ซึ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคล ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2563 มีสินทรัพย์สุทธิ 1.55 หมื่นล้านบาท ลดจำนวนหุ้นที่จองซื้อเหลือ 26,355,500 หุ้น จากเดิมที่ได้รับจัดสรร 29,3000,000 หุ้น หรือลดลง 2,944,500 หุ้น

4.The Ton Pho Fund (ต้นโพธิ์) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนเปิด จัดตั้งในรูปแบบของบริษัทที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน ลดจำนวนหุ้นที่จองซื้อเหลือ 14,000,000 หุ้น จากเดิมที่ได้รับจัดสรร 15,600,000 หุ้น หรือลดลง 1,600,000 หุ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับจำนวนหุ้นที่เหลือจากการปรับลดจำนวนหุ้นของกองทุนทั้ง 4 แห่ง รวม 51,244,500 หุ้น นั้น บริษัทฯจะนำไปจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย ในกรณีที่มีปริมาณความต้องการซื้อของผู้จองซื้อรายย่อยเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เบื้องต้นต่อไป

ก่อนหน้านี้ นายสุพัฒนพงษ์ ทักท้วงว่าการจัดสรรหุ้น OR ให้กับกองทุนต่างประเทศและกองทุนส่วนบุคคล 4 แห่ง ได้แก่ กองทุนต้นโพธิ์ ,กองทุนเดนาลี เพรสทีจ ,BIC BANK LAO และ Capital Asia Investment เนื่องจากผู้จัดการกองทุนบางแห่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินฯ หรือเป็นญาติกับนักการเมือง รวมทั้งเห็นว่าควรลดสัดส่วนการจัดสรรหุ้น OR ให้กับกองทุนต่างประเทศ และนำหุ้นที่ลดได้มาจัดสรรให้กับนักลงทุนไทย

สำนักข่าวอิศรารายงานเพิ่มเติมว่า ในการประชุมบอร์ด OR ดังกล่าว ยังมีการรายงานลักษณะการจัดตั้งและการบริหารกองทุนของนักลงทุนที่เป็น Cornerstone Investors จำนวน 4 ราย โดยในส่วนของ The Ton Pho Fund มีการระบุว่า เป็นบริษัทจัดการกองทุนเปิดที่มีสินทรัพย์หลากหลาย ซึ่งกำกับดูแลโดย Carman Islands Monetary Authoirty (เกาะเคย์แมน) มุ่งเน้นการลงทุนในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV และไม่ใช่กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

อย่างไรก็ดี The Ton Pho Fund เป็นบริษัทจัดการลงทุน ที่บริหารจัดการเงินที่ระดมจากผู้ลงทุนต่างประเทศทั้งหมด (Offshore Global Investors) ซึ่งรวมถึงกองทุนต่างประเทศ ,Endowment Fund เป็นต้น ส่วนการบริหารจัดการเงินลงทุนและตัดสินใจลงทุนผ่านทีมงานมืออาชีพ โดยมีทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน และมีคณะกรรมการการลงทุน เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ มีนายอธิไกร จาติกวณิช เป็นผู้ก่อตั้ง (Founder) และเป็น Portfolio Manager 

ที่มา www.isranews.org/article/isranews-news/95445-OR-IPO-Fund-Cornerstone-Investors-news.html