วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานปี 63 สะท้อนการเติบโตก้าวกระโดดในรอบ 5 ปี

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงผลการดำเนินงานปี 2563 ในโอกาสจะครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ว่า EXIM BANK ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่ (Transformation) ตามแผนแม่บท 10 ปี (ปี 2560-2570) ทำให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้เป็นอย่างดี แม้ปี 2563 ทุกภาคส่วนทั่วโลกต้องเผชิญความท้าทายจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK มีสินเชื่อคงค้าง 135,228 ล้านบาท ทำให้เกิดปริมาณธุรกิจ (Business Turnover) รวม 168,035 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นปริมาณธุรกิจของ SMEs 60,689 ล้านบาท และปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกัน 135,071 ล้านบาทในปี 2563 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 256427 มกราคม 2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรโทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4