วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ เพจเฟซบุ๊กใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

28 ม.ค. 2021
536

ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง เพจเฟซบุ๊กใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากที่มีการแชร์ช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมบอกขั้นตอนการรับเงินต่าง ๆ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เฟซบุ๊กแฟนเพจดังกล่าวได้แอบอ้างใช้ชื่อเพจ “ธนาคารแห่งประเทศไทย” โดยระบุ เป็นธนาคารพาณิชย์ ซึ่งแท้จริงแล้ว ธปท. เป็นธนาคารกลางของประเทศ รวมทั้งได้อ้างอิงที่ตั้งของ ธปท. ในเพจดังกล่าว เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแฟนเพจ ซึ่งเพจดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ธปท. สำหรับเพจเฟซบุ๊กของธนาคาร แห่งประเทศไทยที่ถูกต้องจะได้รับการรับรองจาก Facebook โดยสังเกตได้จากเครื่องหมายถูกต้องสีฟ้า ✔ ไม่ได้มีใหม่และไม่ได้มีเพิ่มแต่อย่างใด.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02-283-5353.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เฟซบุ๊กแฟนเพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม สำหรับเพจเฟซบุ๊กของธนาคาร แห่งประเทศไทยที่ถูกต้องจะได้รับการรับรองจาก Facebook โดยสังเกตได้จากเครื่องหมายถูกต้องสีฟ้า ✔.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)