วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น / ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 11.50 น. ณ บ้านเลขที่ 162/97 ซอยเหล่านาดี 4/3 ถ.เหล่านาดี 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบให้แก่ผู้นำชุมชน และครัวเรือนยากจนในเขตเทศบาลฯนำไปขยายผลมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมายในชุมชนเหล่านาดี นำไปปลูกรับประทาน และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อไป โดยผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศรัทธา คชพลายุกต์) ปลัดจังหวัดขอนแก่น (นายพันธุ์เทพ เสาโกศล) นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์) และคณะผู้บริหารฯ และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ
ในการนี้นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีฯ