วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ผบ.มทบ.27 ร้อยเอ็ด นำทีมลงพื้นที่ แจกเสื้อกันหนาว-ผ้าห่ม ให้กับผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อรับมือภัยหนาวระลอกใหม่

ผบ.มทบ.27 ร้อยเอ็ด นำทีมลงพื้นที่ แจกเสื้อกันหนาว-ผ้าห่ม ให้กับผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อรับมือภัยหนาวระลอกใหม่

  ผบ.มทบ.27 ร้อยเอ็ด ขอความร่วมมือทุกภาค ร่วมสอดส่องดูแลแก้ปัญหา ชุมชน และป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดสร้างชุมชนเข้มแข็ง หลังนำทีมลงพื้นที่ประสานแกนนำท้องถิ่น  แจกเสื้อกันหนาว-ผ้าห่มกันของกองทัพ  ให้กับผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อรับมือภัยหนาวระลอกใหม่ ตามนโยบายสร้างสุขดูแลประชาชนของกองทัพ

   พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ประสาน กับแกนนำท้องถิ่น ลงพื้นที่บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มี จงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง นางสุติมา จันทรวิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนรัง นายนรินทร์ จอมคำสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อาสาสมัครกิจการพลเรือน จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและแกนนำชุมชน จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดให้กับผู้สูงอายุที่แกนนำรายงานปัญหาขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวจำนวน  50 ครัวเรือนที่ศูนย์ประชาคมกลางหมู่บ้าน

        จากนั้นชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหรือขุนภักดี 27 ได้นำความห่วงใย เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งไม่สามารถเดินทางมารับมอบเสื้อผ้ากันหนาว และผ้าห่มถึงบ้าน เพื่อเตรียมรับมือ กับสภาพ สภาวะอากาศหนาวเย็น ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเตือนว่าจะเกิดสภาวะภัยหนาวอีกนะลอก ในพื้นที่ภาคตะวันออเฉียงเหนือของประเทศไทย พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

                พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้กล่าวระหว่างการมอบผ้าห่ม กับชาวบ้าน ว่าการดำเนินการ แก้ปัญหาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน เป็นไปตามนโยบายด้านหนึ่งของกองทัพ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถ ของกองทัพบก เข้ามามีส่วนร่วม ดูแลแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยนอกเหนือจากเข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชน แล้วกองทัพยังมุ่งหวัง ขอความร่วมมือกับประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ด้านการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ ร่วมดูแล แก้ปัญหา จับตาปัญหาความเดือดร้อน ทุกด้านของประชาชน  ร่วมทั้งขอความร่วมมือประชาขนและทุกภาคส่วน เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เฝ้าระวังภัยทุกด้านและร่วมกันเป็นหูเป็นตา จับตาสถานการณ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติด ร่วมกันสอดส่องดูแล นำความมั่นคงมาสู่ชุมชน ทั้งระดับหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด  และนำพาไปสู่ความมั่นคงในระดับประเทศตามนโยบายกองทัพ และรัฐบาลต่อไป.

/////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ภาพ/ข่าว

0956628047