วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านโพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น (เลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัด) เป็นประธานมอบหมายให้ นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วม สทบ.สาขา 5 นำโดยนางสาวดาว สองสี หัวหน้าสำนักงาน สทบ.สาขา 5 พร้อมคณะ ออกติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านบ้านโพนเพ็ก และให้ข้อชี้แนะ แนวทางในการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบของกองทุน