พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นตัวแทนของเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยมี นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในพิธีลงนาม MOU ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนาม โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นสักขีพยาน และภาคีเครือข่ายร่วมลงนามด้วย


ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินการงานอาหารปลอดภัย โดยแพลตฟอร์ม Clean Food Good Taste ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทั้งฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการต้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และเพื่อสร้างการขับเคลื่อนในการดำเนินงานในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal และเป็นการสร้างความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จึงได้กำหนดการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินการงานอาหารปลอดภัย โดยแพลตฟอร์ม Clean Food Good Taste ในวันนี้ขึ้น

ที่มา/เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม