วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ท่องเที่ยวจับมือสาธารณสุข เร่งเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ ให้บริการตามมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่ รองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

ท่องเที่ยวจับมือสาธารณสุข เร่งเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ ให้บริการตามมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่ รองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19วันที่ 23 ม.ค.64 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองกับกับมาตรการของรัฐบาลที่จะออกมาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวนั้น ล่าสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข Amazing Thailand Safety & Health  Administration (SHA) ซึ่งเป็นโครงการที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัย

สำหรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA ดำเนินการใน 2 แนวทาง คือ การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการตรวจสอบจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ในสถานประกอบการ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  ททท. ได้รายงานให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติทราบว่า ตั้งแต่ เริ่มเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 เป็นต้นมา มีสถานประกอบการในภาคการท่องเที่ยวสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 9,894 แห่ง ผ่านการประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ SHA แล้ว 7,950 แห่ง  หรือคิดเป็น 80.35%

กลุ่มกิจการที่สมัครร่วมโครงการและผ่านการประเมินมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. โรงแรมและที่พักสถานที่จัดการประชุม ร่วมโครงการ 3,747 แห่ง ผ่านการประเมิน 2,991แห่ง คิดเป็น 79.82%  2.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร เข้าร่วมโครงการ 2,688 แห่ง ผ่านการประเมิน 2,128 แห่ง คิดเป็น 78.86% 3. บริษัทนำเที่ยว ร่วมโครงการ 1,103 แห่ง ผ่านการประเมิน 868 แห่ง คิดเป็น 78.69%

สำหรับปี 2564  ททท. และกระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายว่า จะเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ให้ได้มากที่สุด มีการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ในด้านของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจะมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานที่ทางการดำเนินการอยู่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในสินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทย

 “SHA เป็นมาตรฐานที่เหมือนสัญลักษณ์แสดงว่าผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยวได้ปรับปรุงทั้งสินค้าและบริการโดยมีมาตรฐานด้านสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เป็นกลไกสำคัญสำหรับการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวในระยะต่อไป” น.ส.ไตรศุลี กล่าว