วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

รองนายกฯ พล.อ.ประวิตรฯ ย้ำงบประมาณสำหรับแผนงาน/โครงการ “น้ำ” ต้องผ่าน สทนช. ก่อนเสนอครม.พิจารณา ป้องกันงบประมาณซ้ำซ้อน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) (นัดพิเศษ)  โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบเวลา 10.00 น. โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุม กนช. วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการที่มีความพร้อมในการขอตั้งงบประมาณประจำปี 2565  พร้อมกำชับถึงการเสนอของบประมาณ ดำเนินแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำต้องให้ สทนช. พิจารณาตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อป้องปัญหาการของบประมาณที่ซ้ำซ้อนกัน รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประหยัด และเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งทุกหน่วยงานจะเร่งดำเนินการและขอตั้งงบประมาณปี 2565 ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ 5 โครงการ ที่หน่วยงานพร้อมขอตั้งงบประมาณประจำปี 2565 ประกอบด้วย 4 โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางไผ่ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตภาษีเจริญ บางแค หนองแขม และทวีวัฒนา 2.โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ เมื่อแล้วเสร็จจะช่วยเร่งระบายน้ำจากน้ำฝนในพื้นที่เขตคลองสามวา มีนบุรี และหนองจอก รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกทม. 3.โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางนาจากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี (ปี65-68) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เขตบางนาและเขตประเวศ ลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง และ 4.โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ปี65–67) แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตห้วยขวาง ลาดพร้าว และจตุจักร และโครงการสถานีสูบน้ำดิบพร้อมระบบท่อส่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จ.ปัตตานี ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี (ปี65–66) สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ หนองจิก แม่ลาน โคกโพธิ์ และเมืองปัตตานี ทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคอย่างพอเพียง  เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ เขตอุตสาหกรรมหนองจิก และโครงการท่าเรือน้ำลึก รวมทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทางการทหารและแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วย

โอกาสนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ แก้ปัญหาน้ำเสียและการระบายน้ำ สร้างความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำของประชาชน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ แก้ไขปัญหามลภาวะและคุณภาพน้ำ เพื่อให้ระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ได้อีกครั้ง