วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

รับซื้อ “ไฟฟ้าโซลาร์รูฟ” ขยับเพิ่ม 2.20 บาท/หน่วย

โอกาสดีมาแล้ว สำหรับประชาชนที่สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop ที่บ้านตนเอง .ปีนี้ รัฐบาลยังคงสนับสนุนให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ได้เองในบ้านเรือนอย่างต่อเนื่องหากไฟฟ้าเหลือใช้ยังสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่ กฟน. และ กฟภ. ได้อีกต่อ .เดิมรัฐจะรับซื้อไฟฟ้าจากประชาชน 1.68 บาท/หน่วยมาปีนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ปรับราคารับซื้อไฟฟ้าอัตราใหม่ เป็น 2.20 บาท/หน่วย โดยมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป ระยะเวลา 10 ปี.โดยมีเป้าหมายรับซื้อเบื้องต้น 50 เมกะวัตต์ซึ่งระเบียบดังกล่าว จะครอบคลุมกลุ่มครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการไปแล้ว และผู้เข้าร่วมโครงการใหม่ .สำหรับประชาชนพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://spv.mea.or.th.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับบริการการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หลังคา โทร. 0 2878 5385 ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทุกวันในเวลาทำการ.ในส่วนภูมิภาค สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2590 9733, 9743, 9753, 9763