วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

พาณิชย์ ส่งทัพการ์ตูนคาแรกเตอร์-แอนิเมชันไทย เจาะตลาดญี่ปุ่น

21 ม.ค. 2021
284

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดญี่ปุ่น สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงร่วมกับสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการรับรู้คาแรกเตอร์การ์ตูน และแอนิเมชันของไทย ในเขตกรุงโตเกียว และนอกเขตกรุงโตเกียว หรือโครงการ Thai Cartoon Project ระหว่างเดือนก.พ.-ก.ย.64 โดยขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมโครงการ จนถึงวันที่ 27 ม.ค.64 เพื่อส่งเสริมคาร์แรกเตอร์การ์ตูน และแอนิเมชันของไทยในตลาดญี่ปุ่น

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายใต้โครงการดังกล่าว เช่น การจัดกิจกรรม Pop up Exhibition เพื่อจัดแสดงคอนเทนท์และสินค้าการ์ตูนคาแรคเตอร์ไทยในโตเกียว 1 แห่ง และเมืองรอง 1 แห่ง, กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและคาแรคเตอร์ไทยผ่านสื่อออนไลน์ เช่น สื่อโซเชียล ทั้ง Instagram /Twitter @thaicharatokyo และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่คอนเทนท์การ์ตูนไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าถึงชาวญี่ปุ่นได้มากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น การวาดภาพสดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการการ์ตูนคาแรคเตอร์ไทยได้พบปะกับชาวญี่ปุ่นโดยตรง

“โครงการดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้อุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ของไทย ซึ่งรวมถึงคาร์แรกเตอร์การ์ตูน และแอนิเมชันของไทยในประเทศญี่ปุ่น เป็นการปูทางในการบุกเบิกตลาด และมีกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชอบการ์ตูนคาแรคเตอร์ไทยติดตามโครงการผ่านสื่อโซเชียลเพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ จึงจะช่วยเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการการ์ตูนคาแรคเตอร์ไทยได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เพื่อขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุ