วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

อ.เขาสวนกวาง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน​ในระดับหมู่บ้าน

เมื่อเร็วๆนี้ นางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน​ในระดับหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินโครงการไปแล้วเมื่อปี 2563 ผลการดำเนินโครงการพบว่าครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ สัมมาชีพกลุ่มทำข้าวโป่ง (ข้าวเกรียบว่าว) บ้านหนองคู หมู่ที่ 9
ตำบลดงเมืองแอม สามารถเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองได้ พร้อมทั้งยังจำหน่ายเป็นรายได้เสริมพร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ภาวะวิกฤตช่วงการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบันอีกด้วย