วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ส.ป.ก. ใช้เครื่องอบยูวี ทดแทนการใช้หม้อลวกช้อน สนองสุขอนามัยที่ดี

วันที่ 18 มกราคม 2564 ส.ป.ก.สาธิตการใช้เครื่องอบยูวี เพื่อทดแทนการใช้หม้อลวกช้อน สนองสุขอนามัยที่ดีเพื่ออำนวยความสะดวก การใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน/ผู้บริโภคของหน่วยงาน ในการนี้ นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สาธิดและทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ ณ ศูนย์อาหาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
สำหรับ เครื่อง Utensil UV Sterilization เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ สัมผัสอาหาร ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคได้ถึง
99.9% สามารถลดเชื้อไวรัสและการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อช้อน,ส้อมที่ผ่านการอบแล้ว จะสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการทำลายเชื้อโรค อีกทั้งประหยัดพลังงานไฟฟ้าถึง 98% เมื่อเทียบกับการใช้หม้อลวกช้อนทั่วไป