วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

พลังเยาวชนคนขอนแก่นและชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ปฏิบัติการยกระดับ “14 days Premium Youth” ป้องกัน​ COVID-19

​ วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.30-11.30 น.​ นาย​สมศักดิ์​ จัง​ตระกูล​ ผู้ว่าราชการจังหวัด​ขอนแก่น​ เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น​และ​ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แสดงตน “ TO BE NUMBER ONE 14 days Premium Youth“พลังเยาวชนคนขอนแก่น สู้ภัยโควิด 19”ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างความเชื่อมั่น ในมาตรการป้องกันตัวเอง อย่างเข้มข้น ทุกช่องทางการสื่อสาร ซึ่งในครั้งนี้เป็นเรื่องท้าทายที่เกิดการติดเชื้อในกลุ่มเยาวชน เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จังหวัดขอนแก่น จึงอาศัยพลังจากเยาวชน โดยเฉพาะ พลังเยาวชนแกนนำ และสมาชิก TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดกระแสการสร้างสิ่งที่ถูกต้อง ช่วยเหลือสังคม และเศรษฐกิจ โดยใช้ชื่อว่า “ TO BE NUMBER ONE 14 days Premium Youth“พลังเยาวชนคนขอนแก่นร่วมใจ สู้ภัยโควิด 19”โดย ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “ DMHTT ” ดังนี้ D = Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน M = Mask wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H = Hand washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T = Testing การตรวจพบเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว ปฏิบัติให้ต่อเนื่องจะช่วยป้องกันโรคได้ T = Tracking ติดตั้งใช้ application หมอชนะ นอกจากนั้น การร่วมรณรงค์ที่จะให้วัยรุ่น หนุ่มสาว ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โดย ประกาศเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติการยกระดับ “14 days Premium Youth” ใช้เวลา 14 วัน ดังนี้ 1. กักตัวเองที่บ้าน 2. ไม่รวมกลุ่มเพื่อน 3. เช็คอาการตัวเองทุกวัน ด้วยการใช้แอพหมอชนะ 4. ถ้าจะต้องไปที่สาธารณะต้องเน้นมาตรการ การเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ การตรวจเช็คการเดินทางไปในสถานที่ 14 วัน จังหวัดขอนแก่น หวังผลความต่อเนื่อง ทุกระยะ 14 วัน หากไม่พบผู้ติดเชื้อ อาจจะเห็นความสุขที่จะสร้างร่วมกันในเมืองขอนแก่นต่อไป

ที่มา/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น