วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ปตท.สผ. คว้า 3 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จาก Thailand Best Employer Brand Awards 2021

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมด้วยนายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และกำกับดูแล และนายอดิศร สมาธิมานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล รับ 3 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในสาขา Best Employer Brand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สาขา CEO of the Year และสาขา Award for Excellence in Training จากการประกาศรางวัล Thailand Best Employer Brand Awards 2021 ซึ่งจัดโดย World HRD Congress, CHRO Asia และ Employee Branding Institute องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ
รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังวิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice ของบริษัทที่เชื่อว่าการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปตท.สผ. มีการปรับแผนบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเน้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และระบบงานต่าง ๆ อีกด้วย