วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวบิดเบือน กรุงไทยปล่อยกู้ 150,000 บาท แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

19 ม.ค. 2021
450

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง กรุงไทยปล่อยกู้ 150,000 บาท แบบไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ธนาคารกรุงไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน.จากที่มีการใช้ข้อความพาดหัวข่าวว่า ‘กรุงไทยใจดี ปล่อยกู้ให้ 150,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน’ และในเนื้อหาไม่มีการระบุเงื่อนไขใดๆ ทางธนาคารกรุงไทย ได้ชี้แจงว่า การพาดหัวข่าวดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในการกู้ ซึ่งแท้จริงแล้วผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ถูกกล่าวถึง คือ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี และผู้ประกอบการทั่วไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด ดังนี้.คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี2. ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท ประกอบกิจการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี.เอกสารที่ใช้สมัคร1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2. สำเนาทะเบียนบ้าน3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้4. Statement- บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน- ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)5. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อโดยมีเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และการพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร.ดังนั้นข้อมูลและภาพที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางธนาคารกรุงไทย หรือหากต้องการตรวจสอบหน้าจอแสดงผลสถานะการลงทะเบียน สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก Krungthai Care หรือโทร 02-111-1111.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การพาดหัวข่าว “กรุงไทยใจดี ปล่อยกู้ให้ 150,000 ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน” เป็นการสื่อสารที่ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเข้าใจผิด คิดว่า ธนาคารปล่อยสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ถูกต้องคือ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด หากอ่านไม่ครบ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการจำนวนมากเข้าใจผิดได้.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ธนาคารกรุงไทย