วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

วันนี้แล้ว!คลังชง “เราชนะ” เข้าครม.เยียวยาผลโควิด

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณา คือ มาตรการช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ

-กระทรวงการคลัง จะนำเสนอจะนำเสนอรายละเอียด เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในโครงการ “เราชนะ” ซึ่งรัฐบาลจะให้เงินเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแรงงานอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ เช่น พ่อค้า-แม่ค้า, ผู้ขับแท็กซี่, วินมอร์เตอร์ไซค์ โดยเบื้องต้นคาดว่าต้องใช้เงินราว 2 แสนล้านบาท

รวมทั้งจะเสนอให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการเปิดลงทะเบีนน โครงการ “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก อีก 1.34 ล้านสิทธิ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงิน 3,500 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ โดยหากครม.วันนี้อนุมัติ ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com ตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันที่ 20 ม.ค.64 และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.-31 มี.ค.64

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้

  • กระทรวงพาณิชย์ เสนอยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-2567 รวมทั้งเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
  • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อนเอสเอ็มอี ไปสู่ 4.0 (มาตรการด้านการเงิน)
  • คณะกรรมการทุนหมุนเวียนฯ เสนอความเห็นชอบขอจัดตั้งกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ…. และร่างพระราชบัญติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ….