วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มว. ร่วมสกัดโควิด-19 ชวนสถานพยาบาลส่งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อรับบริการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ฟรี!

19 ม.ค. 2021
641

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โดยขอเชิญชวนสถานพยาบาลที่สนใจส่งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส หรือ Infrared Forehead Thermometer เพื่อขอรับบริการสอบเทียบฟรีที่มว. โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อลงทะเบียนสมัครใช้บริการได้ที่   http://www.nimt.or.th/main/?p=35114

         เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อจึงมีความสำคัญต่อมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมเพื่อมิให้เชื้อโรคแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง เครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบอินฟราเรด (Infrared Thermometer) เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อตามสถานพยาบาลตลอดจนสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งยังมีเครื่องมือเหล่านี้อีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องอย่างเหมาะสม 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงมีแนวคิดในการให้บริการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบอินฟราเรด หรือ Infrared Forehead Thermometer โดย ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานพยาบาลขนาดเล็กในส่วนท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2577-5100 ต่อ 2309 คุณสุวัฒนา
*หมายเหตุใบรับรองผลการสอบเทียบใช้สำหรับยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือเพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการตรวจรับเครื่องมือได้