วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนตรวจราชการ ปีงบประมาณ รอบที่ 1 พร้อมลงพื้นที่แปลง คทช. ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่5,6,7) พร้อมด้วยนายสุโชค หวังพระธรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสงขลา
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยมี นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ต่อมา ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา