วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

จังหวัดขอนแก่น เชิญสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.พล-อ.แวงน้อย

ที่ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เชิญสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มามอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 ผืน และอัญเชิญกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวกับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว และส่งมอบความห่วงใยในการกำชับการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 การเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้ง และการดูแลรักษาสุขภาพในฤดูหนาว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก จังหวัดขอนแก่นได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งในบางพื้นที่ จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอพล มีพื้นที่ประสบภัยหนาว ทั้งหมด 12 ตำบล 132 หมู่บ้าน 14 ชุมชน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่แล้ว พบว่า มีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 200 ผืน และในฐานะตัวแทนชาวอำเภอพล รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใจพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรด้วยดีตลอดมา

ที่มา/ปชส.ขก.

หอประชุมอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เชิญสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มามอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นจำนวน 200 ผืน และอัญเชิญกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวกับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว และส่งมอบความห่วงใยในการกำชับการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 การเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้ง และการดูแลรักษาสุขภาพในฤดูหนาว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งในบางพื้นที่จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

พันจ่าอากาศเอกทวี บุญช่วย นายอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า อำเภอแวงน้อย มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ตำบล 74 หมู่บ้าน ประชากร 41,903 คน 11,268 ครัวเรือน และได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรในพื้นที่แล้ว พบว่า มีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 200 ผืน และในฐานะตัวแทนชาวอำเภอแวงน้อย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใจพสกนิกรที่ประสบภัยหนาว และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรด้วยดีตลอดมา