วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ผู้ว่า ฯ ขก. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ covid –19 พื้นที่ อำเภอแวงน้อย และ อำเภอพล

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ในพื้นที่อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

ทั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่บูรณาการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด- 19 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในพื้นที่อำเภอแวงน้อย และอำเภอพล โดยเฉพาะจุดตรวจในพื้นที่อำเภอพล ที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เมื่อครั้งที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย จุดอำเภอพล ถือเป็นจุดสำคัญ เพราะเป็นประตูด่านแรกที่จะรับผู้คนที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทุกฝ่ายได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จนส่งผลให้จังหวัดขอนแก่นสามารถควบคุมการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด- 19 ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีผู้เดินทางผ่านเส้นทางในปริมาณมาก ตั้งแต่ก่อนเทศกาลปีใหม่ 2564 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัดควบคุมสูงสุด ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กว่า 20,139 คน

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จากการระบาดในระลอกใหม่นี้ ว่า จังหวัดขอนแก่น มีผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 จำนวน 6 คน ซึ่งผู้ป่วยรายที่ 1-3 รักษาหาย และกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ป่วยรายที่ 4 และ 5 คาดว่า จะสามารถกลับบ้านได้ใน อีก 2 วัน ต่อจากนี้ รวมถึงจะมีข่าวดีต่อเนื่องเป็นระยะๆ สำหรับชาวจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของประชาชนชาวขอนแก่น และผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทุกคน ที่ช่วยทำให้จังหวัดขอนแก่น สามารถควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ได้

นอกจากนี้ ด่านคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ทั้ง 5 จุด ทางถนน คือ อำเภอพล อำเภอชุมแพ อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอแวงน้อย และอำเภอโคกโพธิ์ไชย รวมถึงจุดคัดกรอง ที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 และสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นที่เดินทางกลับเข้ามาภูมิลำเนา ซึ่งเดินทางมาจาก 28 จังหวัด ควบคุมสูงสุด กว่า 20,139 ราย ซึ่ง ทั้งหมดได้ทำการกักตัวและพ้นระยะ 14 วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ 16,700 คน เหลืออีกประมาณ 3,000 กว่าคน อยู่ระหว่างการกักตนเอง เป็นเวลา 14 วัน

ที่มา/ปชส.ขก.