วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

โครการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น และโครงการปิดทองหลังพระ อำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา  คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นางจันทรียา  คชพลายุกต์ รองนายกเหล่ากาชาด นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร  ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานราชการร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย ในเวลา 13.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในที่ประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการขับงานคู่เสี่ยว แก้จนคนขอนแก่น และโครงการปิดทองหลังพระ ณ ห้องประชุมพระธาตุกู่ทอง ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย

      เวลา 15.00-16.00 น. นายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามดำเนินงานเขาเยี่ยมชมแปลงผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food bank) ณ บ้านหนองบัวน้อย ม.4 ตำบลสระแก้ว  และเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น และโครงการปิดทองหลังพระ แปลงผักปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  บ้านเปือยน้อย ม.2 ตำบลเปือยน้อย ณ อำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น

**วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย  นายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดตามการดำเนินงานเยี่ยมกลุ่มทำขนมข้าวแตน บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม (กองทุนบทบาทสตรี) และได้ให้คำแนะนำการทำการตลาด พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น