วันอาทิตย์, 3 ธันวาคม 2566

มอบบ้านต้นแบบ ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น /  นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา  คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นางจันทรียา  คชพลายุกต์ รองนายกเหล่ากาชาด นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร  ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น   ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม มอบบ้านต้นแบบ ความสัมพันธ์ ไทย-จีน ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น ร่วมกับ Mr.Liao Junyun(นายเหลี้ยว  จวิ้นหยุน)  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น Mr.Zhang  Zhiwen (นายจางจื้อเหวิน) กงสุลฝ่ายพาณิชย์ และMiss.Shi Yutong (นางสาวซือ หยู่ถง)เลขากงสุลใหญ่  มอบบ้านครัวเรือนต้นแบบนางบุญส่ง กระจ่างโพธิ์ บ้านเลขที่ ๒๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท     มีนายนัฎกรฐ์ บุญโรงภาคย์ นายอำเภอเปือยน้อย กล่าวต้อนรับในนามชาวอำเภอเปือยน้อย มีนายศรัทธา คชพลายุกต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในนามผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวขอบคุณท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และรัฐบาลจีน ที่ในการสนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนขอนแก่น” เริ่มตั้งแต่การศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน  สนับสนุนงบประมาณ ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโครงการ ฯ ตลอดจนการติดตามประเมินผล

โดยท่านกงสุลใหญ่ (Mr.Liao Junyun) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ จีน ไทย “เกี่ยวก้อย” ดำเนินโครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” และความสำเร็จของจังหวัดขอนแก่น ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการศึกษาดูงานแก้จนสาธารณรัฐประชาชนจีน