วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

พาณิชย์ ขยายเวลาให้หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุมอีก 1 ปี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า กกร.มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 4 รายการออกไปอีก 1 ปี จากที่จะหมดอายุวันที่ 3 ก.พ.64 ได้แก่ 1.หน้ากากอนามัย 2.ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และ 4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

โดยเตรียมจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติในสัปดาห์หน้า ส่วนสินค้าและบริการอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีสินค้และบริการาควบคุม ที่จะหมดอายุในกลางปีนี้ กกร.จะมีการทบทวนบัญชีต่อไป

สำหรับมาตรการควบคุมที่จะนำมาใช้ ในสินค้าหน้ากากอนามัยมี 3 ส่วน คือ 1.หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปัจจุบันมีอยู่ 30 กว่าโรงงาน จะคุมราคาขายไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาทเช่นเดิม 2.หน้ากากอนามัยทางเลือก ซึ่งมีทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า จะคุมราคาโดยให้นำราคาต้นทุนมาบวกค่าบริหารจัดการไม่เกิน 60% และ 3.หน้ากากผ้า จะไม่ควบคุมราคา เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนที่ไม่ป่วย ได้ใช้หน้ากากผ้าในการป้องกันโควิด-19 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยืนยันแล้วว่าสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยได้

ส่วนผลการดำเนินการกับผู้ค้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63-12 ม.ค.64 นั้น มีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่กระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด 160 ราย ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 129 ราย สามารถดำเนินคดีแล้ว 19 คดี ประกอบด้วย ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 13 คดี ขายเกินราคา 6 คดี ส่วนที่เหลือตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำความผิด และในจำนวนคดีที่ขายเกินราคา 6 คดีนั้น เป็นคดีที่กระทำความผิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 2 คดี และที่เหลือเป็นการร้องเรียนอีก 31 ราย ซึ่งจะเร่งตรวจสอบต่อไป

สำหรับสาเหตุที่ต้องควบคุมราคาสินค้าหน้ากากอนามัย, วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และเจลล้างมือต่อไปอีก 1 ปี เป็นเพราะปัจจุบันในประเทศยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยังมีความต้องการสินค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี จากการต่ออายุสินค้าควบคุม 4 รายการดังกล่าว ส่งผลให้มีสินค้าและบริการอยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 รวม 55 รายการ แบ่งเป็น สินค้า 50 รายการ และบริการ 5 รายการ