วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พิธีมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานบรรเทาความเดือดร้อนของชาวช้างสุรินทร์

วันที่ 11 มกราคม 64 เวลา 09.30 น. กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด โดยนายอัศวิน สายเชื้อ ผอ.ศวอ.บุรีรัมย์ นางวัฒนาวรรณ มรรคสันต์ ผอ.ศวอ.ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นำหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือช้างที่ได้รับ


ผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 170 เชือก ณ บริเวณวังทะลุ หมู่บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30,000 กก. โดยมีนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบหญ้าพระราชทานฯ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ บุรีรัมย์ ได้แนะนำ วางแผนให้ทางกลุ่มจัดหา
.
พื้นที่สำหรับปลูกสร้างแปลงหญ้าสำหรับเป็นอาหารเลี้ยงช้างอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยจะสนับสนุนพันธุ์พืชอาหารคุณภาพดี ตลอดจนองค์ความรู้ด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในลำดับต่อไป