วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.หนองเรือ ประชุมขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าอำเภอหนองเรือ ชั้น 2 ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองเรือ มอบหมายให้ นางรจนา สิงหรา ณ อยุธยา พัฒนาการอำเภอหนองเรือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมขับเคลื่อน โครงการ โคก หนอง นา โมเดล โดยมอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 18 คนดำเนินการดังนี้

  • จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2564
  • ประสานช่างเพื่อลงสำรวจพื้นที่และสอบถามความต้องของเจ้าของแปลงเพื่อร่วมกันออกแบบแปลนให้เหมาะสมกับพื้นที่