วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มทร.อีสาน แนะ 6 ข้อ ควรปฏิบัติสำหรับการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19

11 ม.ค. 2021
504

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 หรือ โควิด-19 ของประเทศไทยนับว่ายังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูง หลายจังหวัดยังมีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความห่วงใยจากศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษา จึงเห็นควรต้องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 17 มกราคม 2564 และให้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทุกกรณี รวมถึงการป้องกันในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การประกาศงดใช้สนามฟุตบอล สนามกีฬาทุกประเภท ใช้ประตูเข้าออกเพียงทางเดียว เพื่อการคัดกรองคนเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยนอกจากเรื่องการป้องกันที่ต้องติดตามสถานการณ์และต้องเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดแล้ว การเรียนการสอนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสถานศึกษาในทุกพื้นที่ ด้าน มทร.อีสาน เอง เมื่อต้องปรับเปลี่ยนสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมดนั้น ทางอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ จำเป็นต้องปรับสื่อการสอนและกิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนให้มีความสนุกสนาน และด้านนักศึกษานั้น เมื่อต้องปรับตัวสู่การเรียนรูปแบบออนไลน์แล้วสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพได้ คือ ความตั้งใจและการมีสมาธิในการเรียนอย่างเต็มที่ แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะแตกต่างกับการเรียนในห้องเรียนก็ตาม ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงมีข้อแนะนำสำหรับนักศึกษาเพื่อให้การเรียนออนไลน์ช่วงโควิด-19 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6 ข้อ ดังนี้ 1. เข้าห้องเรียนก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน การเช็คสัญญาณอินเทอร์เนต การกะระยะมุมกล้องที่เหมาะสม มีแสงสว่างที่พอเพียงเหมาะสมกับการเรียนออนไลน์  2. นักศึกษาทุกคนควรนั่งให้เรียบร้อย และควรเปิดกล้องให้ผู้สอนเห็นหน้าผู้เรียนได้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  3. ก่อนถึงเวลาเรียนนักศึกษาควรทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นในการเรียนและเป็นการให้เกียรติกับอาจารย์ผู้สอน  4. ไม่ควรลุกออกจากหน้าจอโดยไม่จำเป็น เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระสำคัญระหว่างที่มีการเรียนการสอน  5. เมื่อนักศึกษาไม่เข้าใจ หรือมีคำถาม ขอให้ส่งคำถามผ่านแชท หรือกดปุ่มยกมือครับ  6. สิ่งสำคัญคือการให้ความร่วมมือในการเรียนทุกครั้ง เพื่อให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและไม่น่าเบื่อจนเกินไป

นอกจากนี้ในระหว่างที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ขอให้บุคลากรและนักศึกษาดูแลตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เป็นประจำ เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2 เมตร และใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค และเฝ้าระหว่างตนเองให้ปลอดภัยอยู่เสมอ อีกทั้งขอให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือที่แออัดโดยไม่จำเป็น โดยหากมีความจำเป็นควรแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครในพื้นที่ได้ทราบ และเมื่อเดินทางกลับแล้วต้องกักตัว 14 วันและรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม อย่างไรก็ดีหากสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น มทร.อีสาน จะประกาศให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานตามปกติ ขอให้ทุกท่านร่วมมือกันป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ช่วยกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เราจะผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ไปได้ด้วยดีครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทั้งท้าย