วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

รับทราบ!8 แบงก์แจ้งเปลี่ยนเวลา ‘ปิดทำการ’ สาขาในห้างฯเป็น 18.00 น. เนื่องจากโควิด

เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 แจ้งว่า มีธนาคารอย่างน้อย 8 แห่ง ได้แจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการในห้างสรรพสินค้าในสาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัดและสาขาทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยแจ้งเวลาปิดทำการสาขาในห้างฯเป็นเวลา 18.00 น. ซึ่งธนาคารบางแห่งเริ่มใช้เวลาปิดทำการใหม่มาตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564 แล้ว ประกอบด้วย

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ แจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

2.ธนาคารกสิกรไทย แจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเป็นเวลา 18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

3.ธนาคารออมสิน แจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เป็นเวลา 18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

4.ธนาคารกรุงไทย แจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัดเป็นเวลา 18.00 น. ส่วนจังหวัดนนทบุรี ระยอง และสมุทรปราการ ปิดทำการเวลา 17.00 น. ยกเว้นสาขาบิ๊กซี มหาชัย และเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ให้ปิดทำการ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

5.ธนาคารทิสโก้ แจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็นเวลา 18.00 น. ส่วนสาขาทั่วไปเปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

6.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว โดยสาขาที่เปิดทำการเกินกว่า 18.00 น. จะปิดเวลา 18.00 น. ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

7.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ แจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในศูนย์การค้า เป็นเวลา 18.00 น. ยกเว้นสาขาโฮมโปร เพชรเกษม สาขาดิโอลด์ สยาม และสาขาพาร์คเลน (เอกมัย) ปิดเวลา 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2564 เป็นต้นไป

8.ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต แจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เป็นเวลา 18.00 น. และปิดการให้บริการบางสาขาเป็นการชั่วคราว