วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

กกต.ประกาศรับรองผลเลือก อบจ.อีก 18 จว. นายกฯ 14-ส.อบจ. 511 ราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศ กกต.รับรองผลการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อีก 18 จังหวัด โดยรับรองนายก อบจ. รวม 14 ราย และ ส.อบจ. 511 ราย ดังนี้

1.จ.ลำพูน รับรองนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 24 ราย 2.จ.กระบี่ รับรองนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 24 ราย 3.จ.สิงห์บุรี รับรองนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 24 ราย 4.จ.ปัตตานี รับรองนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 30 ราย 5.จ.เพชรบูรณ์ รับรองนายอัครเดช ทองใจสด เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 28 ราย

6.จ.เพชรบุรี รับรองนายชัยยะ อังกินันทน์ เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 24 ราย 7.จ.จันทบุรี รับรองนายธนภณ กิจกาญจน์ เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 30 ราย 8.จ.พะเยา รับรองนายอัครา พรหมเผ่า เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 24 ราย 9.จ.สมุทรสงคราม รับรอง น.ส.สุกานดา ปานะสุทธ เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 24 ราย 10.จ.พิษณุโลก รับรองนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 30 ราย

11.จ.หนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 30 ราย 12.จ.หนองบัวลำภู รับรองนายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 30 ราย 13.จ.ตาก รับรองนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 30 ราย 14.จ.สุรินทร์ รับรองนายปกรณ์ มุ่งเจริญพร เป็นนายก อบจ. และ ส.อบจ. 34 ราย

ส่วนอีก 4 จังหวัดที่ยังไม่รับรองนายก อบจ. ได้แก่ 1.จ.มหาสารคาม เป็นการรับรอง ส.อบจ. รวม 29 ราย 2.จ.ขอนแก่น รับรอง ส.อบจ. รวม 36 ราย 3.จ.มุกดาหาร รับรอง ส.อบจ. 24 ราย 4.จ.ร้อยเอ็ด รับรอง ส.อบจ. รวม 36 ราย