วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ครม. อนุมัติแจกเงินเยียวยา 4,000 บาท รอบ 2 จำนวน 2 เดือน .

07 ม.ค. 2021
681

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในประเด็นเรื่องครม. อนุมัติแจกเงินเยียวยา 4,000 บาท รอบ 2 จำนวน 2 เดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีการปรากฏข่าวที่มีเนื้อหากล่าวถึงครม. แจกเงินเยียวยา 4,000 บาท รอบที่ 2 เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ไม่เป็นความจริง ขณะนี้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th โทร. 02-618-2323.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่เป็นความจริง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี