วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ตระกูลโปษยะจินดามอบเครื่องชั่งน้ำหนักมูลค่า 150,000 บาท แก่ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น

สังคมภูมิภาค#บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และบริการทรัพยากรบุคคล พร้อม อ.นพ.อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศศูนย์กลางบริหารสุขภาพพร้อมทีมพยาบาลร่วมรับมอบ เครื่องชั่งน้ำหนักจาก คุณฌานนท์ โปษยะจินดา มูลค่า 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ณ.ศูนย์บริการทางการแพทยชั้นเลิศ( SMC) อาคาร สว.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น พร้อมขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเป็นเงินสมทบก็ได้ทุกวันในเวลาราชการ.

**ภาพ/ข่าว/ ภัสสะ บุญธรรม รายงาน 7ม.ค.64