วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น ร่วมกับบริษัท ขอนแก่น โอทอปอินเตอร์ เทรดเดอร์ จำกัด คัดเลือก OTOP เด่น

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการบริหารบริษัท ขอนแก่น โอทอปอินเตอร์ เทรดเดอร์ จำกัด พิจารณาคัดเลือกสินค้า OTOP เด่น จาก 26 อำเภอ เพื่อนำมาจำหน่ายในศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 26 อำเภอ ร่วมให้ข้อมูล รายละเอียดของสินค้า เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก ในครั้งนี้จำนวนมาก
ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 อาคารตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เปิดให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด บริหารงานโดยบริษัท ขอนแก่น โอทอปอินเตอร์ เทรดเดอร์ จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมทีมงานนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกสินค้า OTOP ในครั้งนี้ด้วย