วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564

ทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับรางวัล รางวัลกองทุนยุวสตาร์ทอัพ

19 มิ.ย. 2020
521

รางวัลกองทุนยุวสตาร์ทอัพ : ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ และคณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยุวชนอาสา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษายุวชนอาสา โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม ได้รับรางวัลกองทุนยุวสตาร์ทอัพ รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท