วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น สรุป 7 วัน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

จังหวัดขอนแก่นปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 สรุป 7 วันในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
มีอุบัติเหตุ สะสม 104 ครั้ง เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 103 ราย
( 4 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 ศาลากลางขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ จากส่วนกลาง โดยมีนายนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
จากนั้นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดขอนแก่น ได้สรุปผลการดำเนินงานเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในช่วง 7 วัน
เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งพบว่า มีอุบัติเหตุ สะสมรวม 104 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 103 ราย ผู้เสียชีวิต 6 ราย สาเหตุการเกิดอุบัตเหตุ เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่
โดยเกิดจากเมาสุราเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 45.12 รองลงมาเป็นขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 23.5 และตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 16.92 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุอันดับ 1 เป็นจักรยานยนต์ ร้อยละ 8.36 รองลงมาเป็นรถปิกอัพ ร้อยละ 8.55 และรถเก๋งร้อยละ 5.7 ส่วนถนนที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือถนนสายรอง ถนนทางหลวง และทางหลวงชนบท ตามลำดับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติทางถนนในช่วงปีใหม่ 2564 พร้อมขอให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแลผิวจราจร ตลอดจนไฟส่องสว่างบริเวณจุดตัด ทางร่วมทางแยก หรือบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ

ที่มา/ปชส.ขก.