เงิน 1 หมื่นล.! ครม.อนุมัติเวนคืนที่ดิน 6 จังหวัด สร้างรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม

ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน 19 อำเภอ 6 จังหวัด สร้างรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม จ่ายชดเชยค่าเวนคืนที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์กว่า 1 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น อำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อำเภอศรีสมเด็จ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม พ.ศ. …. รวม 19 อำเภอ 6 จังหวัด เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ มีระยะทาง 355 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 66,848.33 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 10,080.33 ล้านบาท ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนการเบิกจ่ายค่าทดแทนในปีงบประมาณ 2564–2566 ขณะที่ก่อนหน้านี้ รฟท.ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการรถไฟสายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่หรือ 81.58% เห็นด้วยกับโครงการ