วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

มว.และองค์การสุรา ผนึกกำลัง ตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือสู่ระดับสากล

05 ม.ค. 2021
504

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ระบบมาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์” ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และการยอมรับแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ผลิตจากองค์การสุรา ทั้งในประเทศและในระดับสากล

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมี นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสุรา และนางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  ณ อาคารมาตรธำรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาและใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Materials, CRMs) เพื่อการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ รวมทั้งกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสุรา กล่าวว่า “ทางองค์การสุรามีความยินดี และพร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยา ในการผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการทดสอบคุณภาพ รวมทั้งจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ให้กับห้องทดสอบอีกด้วย เรายินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ ในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป”           ด้านผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นางอัฉรา เจริญสุข กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของสถาบันมาตรวิทยาพร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการผลิตวัสดุอ้างอิงในการตรวจสอบ รวมไปถึงจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญของห้องปฎิบัติการ จัดอบรมบุคลากรในโครงการ และพัฒนาวัสดุอ้างอิง สารมาตรฐาน สำหรับการวัดรายการที่จำเป็น เพื่อให้การวัดผลนั้นออกมามีประสิทธิภาพที่สุด และเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือนี้จะส่งผลดีและยกระดับแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศ ได้เป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ”