วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌ ภาพโฆษก ศบค. กล่าวว่าการเยียวยา คือภาระของภาษีประชาชน .

05 ม.ค. 2021
744

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง ภาพโฆษก ศบค. กล่าวว่าการเยียวยา คือภาระของภาษีประชาชน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.จากที่มีการแชร์ภาพพร้อมข้อความที่ระบุว่าเป็นคำพูดของ โฆษก ศบค. ที่กล่าวว่า การเยียวยาประชาชน คือภาระของภาษีนั้น ทางกรมควบคุมโรค ได้ชี้แจงว่าภาพที่ถูกนำมาแชร์เป็นภาพที่ถูกแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด และส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กร เนื่องจากภาพของจริงจะใช้คำว่า “เราทำได้ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน” .ส่วนคำพูดที่ถูกนำมาใช้ในภาพนั้นเป็นการตัดคำจากบางช่วงบางตอนของการตอบคำถามในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ของวันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งทำให้บริบทของประโยคขาดไปจากความจริงที่โฆษกได้พูดไว้ จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานต้นเรื่องเท่านั้น.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่จากกรมควบคุมโรค สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/index.php หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม..บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการแก้ไขดัดแปลงรูปภาพ และข้อความ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข