วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย “คนขอนแก่นทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน”

พช.ขอนแก่น : ร่วมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย “คนขอนแก่นทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณสถานีรถไฟ ขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบาย “คนขอนแก่นทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเด็ก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการฯ
ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงคนไทยทุกครอบครัว จึงได้จัดระบบบริการโดยมอบหมายหมอประจำตัว 3 คน สำหรับประชาชนทุกคนในจังหวัดขอนแก่น คือ หมอประจำบ้าน (อสม.) หมอสาธารณสุข (หมอประจำ รพสต.) และหมอครอบครัว (แพทย์ประจำโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมาย) ด้วยหลักการ “เข้าถึง ครอบคลุม ต่อเนื่อง” ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟูสภาพ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลในระบบบริหาร และมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ให้กับประชาชน และมอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการ 3 หมอ เด็กขอนแก่นสายตาดี และการตรวจหูให้รู้ว่าหนูได้ยิน นิทรรศการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” และนิทรรศการแสดงผลงานพระคิลานุปัฏฐาก คณะสงฆ์ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ในการนี้ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ พร้อมเป็นผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัดนำนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” จัดแสดงภายในงานในวันนี้ด้วย