วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

การออมแห่งชาติ!กอช.เชิญคนไทย”ออมเงิน”เป็นของขวัญปีใหม่

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า  กอช. เชิญชวนประชาชนคนไทยมอบของขวัญให้คนในครอบครัวหรือคนที่คุณรัก เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เป็นเงินออมกับ กอช. เริ่มต้นออมตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี เพื่อสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ โดยผู้ที่เป็นสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์การออมเงินจาก กอช. เพิ่มอีก 3 ต่อ 

 ต่อที่ 1 รับเงินสมทบจากรัฐ ในแต่ละช่วงอายุของสมาชิก 

    • ช่วงอายุ 15 – 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท  

    • ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท 

    • ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง  โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท  

ต่อที่ 2  ผลตอบแทนของเงินออมสะสมและเงินสมทบที่นำไปลงทุน 

ต่อที่ 3  ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร หรือ สมาชิกส่งเงินออมสะสม ได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” เพื่อลดการเดินทางห่างไกลโควิด-19 หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส.และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ