วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ❌กินวิตามินซีพร้อมกุ้ง ทำให้ได้รับสารหนู จะตายเฉียบพลัน

04 ม.ค. 2021
600

ตามที่มีการแชร์ข้อความเกี่ยวกับเรื่อง กินวิตามินซีพร้อมกุ้ง ทำให้ได้รับสารหนู จะตายเฉียบพลัน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ.กรณีคำแนะนำห้ามกินกุ้งระหว่างที่กินวิตามินซี เพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้ตายเฉียบพลันจากพิษของสารหนูได้ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ไม่เป็นความจริง จากการตรวจสอบไม่พบรายงานหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ระบุถึงปฏิกิริยาเคมี ระหว่างกุ้งกับวิตามินซี ซึ่งในกุ้งมีสารประกอบอาร์เซนิกอยู่ แต่พบในรูปแบบอินทรีย์ ซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกายคน และพบในปริมาณที่น้อยมาก ๆ จนไม่เกิดพิษ โดยหากรับประทานเข้าไปจะถูกกรดจากในกระเพาะทำลาย ส่วนวิตามินซีนั้น ไม่มีข้อมูลว่าสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารหนูได้ จึงสามารถกินกุ้งร่วมกับวิตามินซีได้อย่างปกติ และปลอดภัย แต่ควรเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และล้างทำความสะอาดวัตถุดิบให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันอันตรายจากสารที่ตกค้างจากวัตถุดิบได้.ทั้งนี้สารหนู (อาร์เซนิก Arsenic Acid) เป็นธาตุโลหะหนักชนิดหนึ่งที่พบได้ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ดิน หรือน้ำ จึงมีโอกาสที่จะปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร โดยอาการพิษที่เกิดจากสารหนูนั้น แบ่งออกเป็นอาการพิษเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก ปวดท้องรุนแรง หมดสติ และถึงแก่ความตาย ส่วนอาการพิษเรื้อรัง เช่น เกิดอาการเลือดคั่งในหัวใจ ตับ ไต และลำไส้ เซลล์ผิวหนังตายด้าน เส้นเลือดฝอยขยายตัว มะเร็งผิวหนัง.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หรือโทร.1556.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่พบรายงานหรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ระบุถึงปฏิกิริยา ระหว่างกุ้งกับวิตามินซีว่าสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นสารหนูได้.หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)