วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น รับมอบหุ่นยนต์ปฏิบัติการ ภารกิจพิชิต covid-19 ครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 63 ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ปฏิบัติการภารกิจ covid-19 ครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่น โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประธานบริษัท ทีเคเค. คอร์ปอเรชั่น ผู้บริหารบริษัท Mitsubishi Electric Factory automation ประเทศไทย จำกัด นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ปฏิบัติการภารกิจ covid-19 ครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่อได้ง่าย เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชน ประกอบกับยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรค covid-19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วโลก ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีผู้ติดเชื้อ 6 ราย และรักษาหายแล้วทั้ง 6 ราย มีผลงานในการป้องกันและควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน รวมทั้งหน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายเป็น Smart City โดยมีกรอบการพัฒนาระบบราชการ 4.0 เป็นแนวทางการพัฒนางานและความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนราชการและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น มาตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

ด้าน นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการระบาดของเชื้อ coronavirus 2019 โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นโรงพยาบาลสนาม รับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในหอบริบาลผู้ป่วยจนกว่าจะหายขาด ดูแลชุมชนรอบข้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาด ผ่านการทำงานของ Smart City, Smart Health, Smart people โดยได้ระดมความคิดร่วมกับหน่วยงานภาคการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม 2 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เกิดเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ปฏิบัติการภารกิจ covid-19 คือ หุ่นยนต์ลำเลียงอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 90,000 บาท หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยลำแสง UV มูลค่า 60,000 บาท หน้ากากพลาสติกป้องกันใบหน้ามูลค่า 20,000 บาท ชุดฆ่าเชื้อด้วยลำแสง UV ภาคสนาม มูลค่า 5,000 บาท ชุดครอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมชุดดูดอากาศแบบ Negative Pressure มูลค่า 30,000 บาท รวม 250,000 บาท เพื่อจะได้นำมาใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนสุขภาพเจ้าหน้าที่และประสานความร่วมมือให้เกิดงานและนวัตกรรมใหม่ภายใต้เป้าหมาย ขอนแก่น Smart City, Smart People ,Smart Health ต่อไป